ฺBADKUDKWANGPRACHASAN SCHOOL

WELCOME TO BANKUDKWANGPRACHASAN  SCHOOL 


รายวิชาที่มีอยู่

FUNDAMENTAL PHYSICS M.6 (ว.33101)

FUNDAMENTAL PHYSICS M.6 (ว.33101)

วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้น ม. 6 
Course

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รหัสวิชา ง.33101)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รหัสวิชา ง.33101)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี (รหัสวิชา ง. 33101)
Course

33202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม. 6

33202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม. 6

Course

32202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.5

32202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.5

Course

31202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.4

31202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.4

31202 ADDITIONAL ENGLISH
Course

33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.6

33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.6

33102 FUNDAMENTAL ENGLISH M.6
Course

32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5

32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5

32102  Fundamental  English.
Course

31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.4

31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.4

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน English 31102 M.4/1
Course

ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีข่าว)